Optik Nöropati

Optik Nöropatiler (Görme Siniri Hastalıkları)

Görme siniri hastalılları nörooftalmoloji

Görme sinirlerinin kesiştiği Optik Kiazma kütlesi

Göz değil beyin görür.  Daha doğrusu “görme” işini ikisi birlikte yaparlar. Pekçok görme sorunu “göz arkasında” yani sinir sisteminde bulunabilir. Bu sayfada optik sinirin hastalıklarına muayene esnasında nasıl yaklaşıldığında değinerek bu nöropatilerin bir dökümünü vereceğiz. Şüphesiz bu yazı olası tüm rahatsızlıkları kapsamamaktadır.

Muayenede şu sorulara yanıt aranır:

 • Görme kaybı tek veya çift taraflı mı?
 • Görme kaybının süresi?
 • Ailede kendi gibi görme kaybından yakınan kişiler var mı?
 • Bilinen bir hastalık öyküsü (diabet, arteryel tansiyon, romatizma…) var mı?
 • Devamlı bir ilaç (veya toksik madde) kullanıyor mu?
 • Yakın zamanda bir travma öyküsü bulunmakta mı?

Bu sorulara yanıt alınmasından sonra klasik göz muayenesine geçilerek şu işlemler yapılır:

 • Hastanın tek tek her iki gözünün görme keskinlikleri tayin edilir. Görme keskinliğindeki azalmanın mercek kusurlarından (kırılma kusuru, yüzey anormallikleri, opaklaşma) olup olmadığı bu aşamada tespit edilir.
 • Biomikroskop ile optik ortamların (kornea, ön kamara, pupiller alan, lens, vitreus) saydamlığı araştırılır.
 • Funduskopik muayene: Maküler bölgenin durumu, optik disk ve çevresi ile papillo-maküler bölge incelenir.
 • Sallanan flaş ışığı ile pupilla testi yapılır.
 • Renkli kapaklar gösterilerek renk satürasyon ve parlaklık testi yapılır.
 • Görme alanı testi yapılarak merkezi ya da söko-santral skotomlar araştırılır.

Göz doktoru tarafından yapılan muayeneler sonucunda hastada bir optik sinir hastalığı bulunduğuna karar verilirse ardından bunun ön de mi yoksa arkada mı olduğu araştırılır.

Optik nöropatilerin nedenleri:

 1. Demyelizan (ve dejeneratif) hastalıklar : Multipl skleroz (MS), Nöromyelitis optica (Devic Hastalığı), Schilder Hastalığı
 2. Sistemik hastalıklar : Kollajen Doku Hastalıkları (Sistemik Lupus Eritematozis), Behçet Hastalığı, Metabolik Diabet
 3. Enfeksiyonöz hastalıklar (viral, bakteriyel, fungal kökenli ya da komşu dokuların enfeksiyonlarının bulaşması),
 4. İskemik optik nöropatiler (İ.O.N.): İdiopatik İON, Non-arterik İON, Arterik İON
 5. Kompressif nedenler : Distroid Optik Nöropati (kist, tümör, anevrizma, sinüs mukoseli gibi baskılamalarla ortaya çıkar)
 6. İnfiltratif nedenler : Lenfoma, lösemi, plazmositoma vb. kaynaklı
 7. Toksik nedenler: İlaçlara bağlı olanlar (Antitüberkülö ilaçlar: etanbutol, izoinazid, streptomisin gibi), kurşun, thalium vs., Radyasyon, Gıda alımı (alkol, tütün, pernisiöz anemi)
 8. Herediter nedenler (kalıtımsal, genetik): örneğin Leber’in herediter optik atrofisi (Leber Hastalığı)
 9. İdiopatik optik nöropatiler.

Nörolojik alana taşan nedenler:
Kafa içi basıncın artması ile papilla ödemi oluşumu, optik sinir atrofisi, optik kiazma hastalıkları, oksipital lob ve görme korteksi sorunları, nöro-oftalmolojik görme kayıpları (migren, göz hareketlerinden sorumlu kranial sinirlerin hastalıkları, paralizileri, malformasyon ya da vasküler sorunları…), sinir sistemi enfeksiyonları, sifilis, kafa içi tümörler, kafa travmaları, sinir sisteminin konjenital bozuklukları, sinir-adale (nöromüsküler junction) buluşma sorunları, psişik nedenler vb…