Göz Muayenesi

Göz doktoru nelerle ilgilenir?
Göz doktoru tam olarak göz hastalıkları, göz kapakları ve gözyaşı kanalları ve sinüsler de dahil olmak üzere göz çevresi ve optik görme bozuklukları ile ilgilenir. Göz ve görme muayenesi yapmak ve gözlük reçetesi yazmak yasalarca sadece göz doktorlarına verilmiş bir yetkidir. Kimi zaman bulanık görme bizzat bir rahatsızlık olmayıp daha derin bir rahatsızlığın semptomu (araz, dışavurum) olabileceğinden hekimler dışında kimse (gözlükçü, optisyen…) göz muayenesi yapamaz ve gözlük ya da lens dahi veremez. Anlaşılacağı gibi ender de olsa bu yetki gaspının ölümcül sonuçları olabilir (beyinde tümör nedeniyle bulanık görme). Göz doktorları katarakt, glokom, retina yırtılması gibi pek çok hastalıkla da ilgilenir.

Göz doktoruna ne zaman gidilmeli?
Prensip olarak 6 aylık bebekler, ilkokula başlayan çocuklar ve ortaokul 1. sınıf (6. sınıf) öğrencileri sistemli olarak göz muayenesinden geçmelidirler. Görme de herhangi bir şikayet (uzağı ya da yakını görememe) görüldüğünde, acil durumlarda (gözün zararlı bir madde ile temasında), gözde kuruluk, kızarıklık, aşırı kaşınma, sulanma ve ağrı olduğunda göz doktoruna başvurulmalıdır. 40 yaş sonrasında da gözme bozukluğu sıklıkla görülmeye başlandığından bunu bir fırsat olarak değerlendirerek tam bir göz muayenesinden geçmek de faydalı olur. Şeker, tansiyon vb rahatsızlığın gözü etkileme süreleri göz önünde tutulduğunda 4 yılda bir, 60 yaşından sonra da her yıl bir kez göz muayenesinden geçmekte fayda vardır.

Kimler göz hastalıkları açısından risk grubundadır?
Ailesinde ya da kendi hasta geçmişinde şeker, şaşılık, yüksek tansiyon, katarakt olanlar başta gelir. Sürekli olarak güneş, lazer, projektör, ark lambası, kaynak gibi parlak ışık kaynaklarına korumasız bakmak durumunda olanlar da göz kontrolünden geçmelidir. Yaşlılık presbitisi başlangıcı (gözün kendiliğinden net yapma yetisinin azalması) şüphesi olan bireyler.

İlk göz muayenesine nasıl hazırlanılmalı?
Göz doktorunuzla karşılaşmadan önce ailenizin ve sizin genel sağlık sorunlarınızın ve göz rahatsızlıklarınızın bir dökümünü yapın (şeker, glokom, şaşılık, katarakt, genetik hastalıklar). Varsa test sonuçlarını ve kullanılan ilaçların reçetelerini beraberinizde getirin. Sigara, alkol gibi olası alışkanlıklarınızdan, geçirdiğiniz ameliyatlardan bahsetmeyi ihmal etmeyin. Kullandığınız gözlükleri de yanınızda bulundurun. Muayene öncesindeki şilkayetlerinizin (bulanık görme, yanma, kaşınma, sulanma, ağrı) net bir bilançosunu yapın: ne zaman ortaya çıktılar? hangi sıklıkla? vb…

Nasıl göz doktoru olunur?
Batı dillerinden dilimize geçmiş olan Oftalmolog ya da Oftalmolojist kelimesi Göz Uzmanı anlamına gelir. Halk arasında daha çok ve haklı olarak “Göz Doktoru” olarak anılan bu uzman 6 yıllık temel tıp eğitiminin ardından ülkesine göre 3-5 yıllık bir uzmanlık eğitiminden (doktora) geçerek görme sorunları konusunda yetki sahibi bir hekim olur.