Nöro oftalmoloji nedir? (Neuro-Ophthalmology)

göz doktoru

Göz ve beyin birlikte görürler

Görme olayı, optik bir düzenek olan göz ve onun ardındaki beyinde bulunan görme merkezinin ortak çalışmasının bir sonucudur. Bu iki merkezi birbirine bağlayan bir görme siniri vardır. Gözün arkasındaki görme siniri ve beyindeki görme merkezinin hastalıkları nöro-oftalmolojinin ilgi alanına girer. Bu uzmanlık alanını dilimize “Göz ve Sinir Hastalıkları Uzmanlığı” olarak çeviriyoruz.

Görmeyi engelleyen ya da farklı şikayetlere neden olan olayların nedeni gözün ön (optik) bölümlerinde bulunamıyorsa bir nöro-oftalmoloji uzmanının devreye girmesinde yarar vardır. Başağrısı, ışık çakması, görme kaybı gibi şikayetler gözlük kullanımı vs. ile çözülemeyebilir. Ayrıca gözün davranış ve hareketlerinde de sinirsel rahatsızlıklar bulunabilir.

Görme siniri gözle beyin arasında bir yol kateder. Bu yol üzerinde gelişen periferik tümörler sinire baskı yapabilir. Beyindeki görme merkezinde travma vs. sonrası hasar oluşabilir. Bunların tespiti hayatidir ve zaman kaybedilmemelidir.

Nöro-oftalmoloji geniş bir alan olup rahatsızlıklar ve nedenleri gibi tedavi yöntemleri de çeşitlilik arzeder. Ancak MR çekimine ve bunu izleyen aşamada Nöroşirürji yöntemlerine sıklıkla başvurulur.

Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.