Multiple Sclerose MS ve Göz

MS Hastalığı Multiple SclerosisMultiple Sclerosis’te sinirleri çevreleyen myelin kılıflarında erime, eksilme ve kesiklikler oluşur. Bunun sonucunda sinir sisteminin kas ve duyularla ilgili iletişimi bozulur. Göz de ilk ve en çok etkilenen organların başında gelir.

Tek taraflı vizyon kayıplı 20-50 yaş arasındaki hastalar geçmişte veya şimdilerde MS’in delillerine sahip olabilirler. Geçmişte, dengesizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma tarzında parestezik his kusurları, çift görme ve bir gözde bulanık-sisli görme epizotlarının varlığı klinisyene daima MS’i düşündürmelidir. Bunun yanında internükleer oftalmoparezi-plejiler, yürüme ataksisi, ekseriya kollar ile takip edilebilen hızlı alternan hareketlerin inkoordinasyonu bulunabilir. Monosemptomatik optik nöropatiden sonra kesin MS geliştirme şansı %1-85 arasında değişir. 2 yıl sonra MS gelişmesine rağmen İngiltere ve İskandinav ülkelerinde göz uzmanları tarafından yapılan çalışmalarda, hastaların kesin MS gelişmesi insidansı 7 yıl sonra %20-28 idi. Kadınlar için risk erkeklerden 2 veya 3 misli fazladır. Optik nöropatinin rekürran epizotları MS için riski arttırır. Bir araştırmada risk, multipl ataklardan sonra 4 defa artmıştır. Compsoston ve ark. BT 101 histokompatibilite antijenine sahip optik nöropatili hastalarda MS gelişmesnin 4 misli daha fazla olduğunu bulmuşlardır ki bu da genetik bir eğilimi telkin etmektedir.

Göz Doktoru

Tedavi:
İster hafif ister şiddetli seyirli olsun optik nöropati (optik nöritis) ortaya çıktığında, MR’da MS lehine olan hiperintens multipl odakların çoğunlukla sabit kalmasına rağmen bugün için megadoz (pulse) steroid tedavi (görme kaybının derecesine göre günde 250 mg x 4 (1 gr.) intravenöz, 5-7-11 günlük tedavi) uygulanır. Kesinlikle megadoz (pulse) steroid tedavisinden sonra ağızdan steroid (kortizon) verilmez. Çünkü ağızdan verilen kortizon tedavisinden sonra MS atakları (nüksler) daha sık olmaktadır. Pulse steroid tedavisine rağmen inat eden olgularda veya sık atak geçirenlerde ve şiddetli MS bulguları olan hastalara MS ile uğraşan nöroloji uzmanlarının kontrolü altında İnterferon tedavisine başlanabilir. Ancak unutmayın ki bu yazı sadece size ön bilgiler vermek için kaleme alınmıştır. Sizinle ilginenen nöroloji uzmanı durumunuza en uygun tedaviyi uygulayacak kişidir.

Reklam
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.